Jeg var fornøyd med kurset slik du hadde lagt det opp. Likte din måte å undervise på, med tålmodighet, direkte språk og profesjonelle fremtoning! Stod igjen med et positivt intrykk.